Daktarai

Daktarai̇̃ dkt.

.

Look at other dictionaries:

  • žiūrėti — žiūrėti, žiū̃ri (žiū̃ria Kpr, žiūro DrskŽ), ėjo KBII167, K.Būg, Rtr, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ, LzŽ, DrskŽ; Q310, H, H206, R, R19,200, MŽ, MŽ266, MŽ1113, D.Pošk, S.Dauk, Sut, N, M, L, LL116,276,310, ŠT30,85,199 1. intr. K, BŽ77 akis nukreipti į ką,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgijimas — išgijìmas sm. (2) → 1 išgyti: Apsirgo karaliaus duktė, jau daktarai jai atsakė išgijimą BsPIV111. Daktarai pripažįsta nebišgijìmą (kad nebeišgysiu) Šts. Išgijìmas išgijìmui nelygu Skr. gijimas; apgijimas; atgijimas; įgijimas; išgijimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaistas — 1 vaistas sm. (1) Š, Rtr, FrnW, KŽ, Snt, Kin, vaĩstas (4) [K], DŽ1, (2) LKT219(Bsg), vaistai pl. (1) Š, KŽ, Vlkv, vaistaĩ pl. (4) Jsv, Grnk, vaĩstai pl. (2) LKKIII99(Škn); Rtr nj. 1. SD131, Sut, D.Pošk, S.Stan, N, I, Kos88, L, LL75, Rtr, ŠT18 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šalin — 1 šaliñ adv. K, Š, Rtr, NdŽ, šàlin LD405(Pgr), šãlin DP104, šalỹn LD405(Klov), Grž 1. MP70, Q90,609, H, R, MŽ, N, Sut, L, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Jdr, Ms, Plt, Sd, Skrb, Všk, Ds, Dkš į šalį, tolyn: Eik šalin SD289, Sut. Ko čia riogsai, ar neisi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • babaužis — babaũžis dkt. Vaikỹstėje manè gą̃sdindavo babaužiù ir daktarai̇̃s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • zambietis — zambiẽtis, zambiẽtė dkt. Susir̃gusius zambiečiùs dažniaũ gydo ne daktarai̇̃, o šamãnai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • zambietė — zambiẽtis, zambiẽtė dkt. Susir̃gusius zambiečiùs dažniaũ gydo ne daktarai̇̃, o šamãnai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • alpinti — 1 alpìnti, ìna, ìno 1. caus. alpti 1: Prieš didelę operaciją daktarai ligonį alpìna chloroformu arba eteru, apalpìnę pjausto Š. Mindaugas staiga pajuto alpinantį nuovargį ir atsirėmė į duris rš. 2. tr. gaivinti: Paskui ligonis patsai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apaugti — 1. intr. BM197, Ėr, Vlkš pasidaryti apdengtam kuo augančiu: Kelmas apaugęs samanomis J. Kalva dviem girėm apaugusi S.Dauk. Jam smakras gyvaplaukiais apaugęs Grž. Medis apaugo vaisiumis N. Medelis apie visą šulnį apaugo (išsiplėtė) Kp. Paukštis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsargdinti — apsargdìnti caus. apsirgti 1: Tokį mažą laikė ilgiausiai lauke, tai ir apsargdìno Slv. Katrą mirtis apsargdino, tam nepadės daktarai rš. sargdinti; apsargdinti; susargdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.